źródło: gov.pl

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu obiecuje zwiększenie nakładów na sport masowy i wyczynowy w roku 2022. Co to oznacza w praktyce? Z przesłanego komunikatu wynika, że przełoży się to między innymi na zwiększenie emerytur olimpijskich oraz nowe stypendia sportowe dla zawodników i trenerów.

Od nowego roku w polskim sporcie pojawią się cztery nowe programy stypendialne – dla młodych, utalentowanych sportowców w wieku 16-23 lata oraz trenerów. Wzrosną także stypendia specjalne i świadczenia olimpijskie. Rada Ministrów przyjęła wczoraj zgłoszony przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotra Glińskiego projekt nowelizacji ustawy o sporcie.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, dodatkowe stypendium będą mogli otrzymać:

  • w ramach programu Team100 Junior – sportowcy w wieku 16–17 lat, co zapewni im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery sportowej z nauką;
  • w ramach programu Team100 – sportowcy w wieku 18–23 lata, co zapewni im dodatkową pomoc materialną w obszarze szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także, na polu pozasportowym, umożliwi łączenie kariery sportowej z nauką lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz godne reprezentowanie Polski i jej dobrego imienia;
  • w ramach programu Team100 Trener – trenerzy, w tym trenerzy klubowi, których praca szkoleniowa jest istotna z punktu widzenia długofalowego i wieloetapowego procesu szkolenia sportowego;
  • w ramach stypendium ministra – zawodnicy, którzy znaleźli się w złożonej sytuacji sportowej lub życiowej, wymagający szczególnego wsparcia.

Operatorem wszystkich czterech programów będzie Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy.

Sportowcy oraz trenerzy będą mogli otrzymać dodatkowe stypendium sportowe w maksymalnej wysokości 4 600 zł miesięcznie.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie o sporcie zakłada także wzrost wysokości stypendiów specjalnych i świadczeń olimpijskich, m.in. tzw. „emerytura olimpijska” wzrośnie o 812,78 zł, tj. z 2844,74 zł do 3657,52 zł. Dodatkowo „emeryturą olimpijską” zostaną objęci reprezentanci Polski na olimpiadzie szachowej organizowanej przez Międzynarodową Federację Szachową (FIDE).

W budżecie na 2022 r. wzrosną ogólne nakłady na sport powszechny i wyczynowy – zapewnia resort.