źródło: artykuł ekspercki

Jak wynika z raportu InfoDług przygotowanego na podstawie danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej, na koniec 2020 roku ponad 2,8 mln Polek i Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą zobowiązań kredytowych i pozakredytowych. Łączna wartość ich zaległych zobowiązań wyniosła 81,39 mld zł. Trudno oszacować jaka część z tej kwoty to zadłużenie wobec klubów fitness. Nie ulega jednak wątpliwości, iż również branża fitness ma problemy z zadłużeniem swoich klientów. Jakie zatem kroki prawne może podjąć klub fitness w celu wyegzekwowania długu od klienta?

Windykacja polubowna

Za nim zdecydujemy się na drogę postępowania sądowego skorzystajmy z tzw. windykacji polubownej. Na tym etapie możemy wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty listownie lub za pomocą poczty elektronicznej czy zadzwonić do niego z przypomnieniem o uregulowaniu zaległej płatności. Często się bowiem zdarza, że klienci zapominają o terminowym dokonaniu zapłaty. Gdy jednak takie działania nie przyniosą efektu klub fitness może skorzystać z wsparcia firmy windykacyjnej jako profesjonalisty. Konsekwencją działania takiej firmy może być może być umieszczenie danych o długu i dłużniku w jednym z Biur Informacji Gospodarczej. W przypadku braku kontaktu z dłużnikiem lub odmowy spłaty, kolejny etap to postępowanie sądowe.

Pozew o zapłatę

Klub fitness nie musi na tym etapie angażować kancelarii prawnej. Jednym ze sposobów jest możliwość samodzielnego skierowania powództwa o zapłatę w ramach tzw. EPU (elektroniczne postępowanie upominawcze) przed sądem w Lublinie. Gdy jednak wiemy, że samodzielnie nie poradzimy sobie z całą procedurą e-sądu lub po prostu nie mamy na to czasu, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika adwokata czy radcy prawnego. To on w naszym imieniu zajmie się całością sprawy od momentu przygotowania dokumentacji, złożenia pozwu do sądu, reprezentowania w toku postępowania, aż do uzyskania odpisu prawomocnego wyroku.

Egzekucja komornicza

Jeżeli pomimo przegrania sprawy w sądzie Klient dobrowolnie nie ureguluje zadłużenia, należy skierować wniosek do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik zajmuje się ściąganiem należności od dłużników i w pierwszej kolejności dokonuje tego z wynagrodzenia osoby zadłużonej. Oprócz tego może również dokonywać egzekucji z nieruchomości (np. domu lub mieszkania), ruchomości (np. samochodu czy maszyn rolniczych), a także wierzytelności oraz innych praw majątkowych. Komornik może także zająć emeryturę, rentę lub dochody z innych tytułów.

Przedawnienie roszczeń

W przypadku zadłużenia klienta nie możemy zapomnieć o tzw. przedawnieniu roszczeń. Polega ono na ustaniu prawnej możliwości dochodzenia spłaty przez wierzyciela, jednak zadłużenie wciąż obowiązuje. Dla dłużników oznacza to, iż nie muszą oni spłacić zadłużenia, które — mówiąc prościej — jest przeterminowane. W zależności od rodzaju długu jedne przedawniają się szybciej a inne dłużej. Trzy lata wynosi okres przedawnienia roszczeń okresowych, czyli np. dotyczących miesięcznych karnetów na siłowni. Zawsze należy pamiętać, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

Podsumowanie

Podstawowym błędem wielu firm jest zbyt długie oczekiwanie na spłatę należności. Stały monitoring należności pozwala szybko wychwycić potencjalne długi i znacząco zwiększa nasze szanse na ich odzyskanie często nawet bez konieczności drogi sądowej. W taki sposób jesteśmy w stanie ograniczyć starty finansowej klubu z tytu zaległości klientów.

Autor tekstu: Kamil Wasilewski

Prawnik branży fitness – adwokat. Prowadzi bloga prawniczego Prawo dla Fitnessu poświęconego branży fitness Autor wielu publikacji o tematyce prawnej dla branży fitness, które można odnaleźć w czasopismach takich jak Body Life, Trainer czy Perfect Body.