źródło: materiały EuropeActive

Czy kryzys COVID-19 będzie postrzegany w przyszłości jako „wzrost” krzywej wzrostu sprawności fizycznej w Europie? Czy będzie poważną przeszkodą w osiągnięciu ambicji EuropeActive, czyli 80 milionów członków centrów zdrowia i fitness do 2025 r. i 100 milionów do 2030 roku?

W celu znalezienia dokładnej odpowiedzi EuropeActive zleciła firmie Deloitte przeprowadzenie dogłębnej analizy tych pytań. Badanie zostanie przeprowadzone latem tego roku, a jego główne ustalenia zostaną przedstawione 30 września na Europejskim Forum Zdrowia i Fitness (EHFF).

Podstawowym celem badań jest określenie krótko- (2020) i średniookresowego wpływu pandemii COVID-19 na operatorów klubów w europejskiej branży fitness. Wpływ będzie mierzony w odniesieniu do zwykłych wskaźników KPI na rynku fitness, takich jak liczba klubów, członkostwo i przychody. Ponadto badanie będzie zawierać wskazania dotyczące potencjalnych redukcji kosztów poniesionych (lub oczekiwanych) przez europejskich operatorów fitness, a także środków podjętych (lub planowanych) w celu przezwyciężenia lub ograniczenia skutków pandemii COVID-19.

Metodologia Badań

Podstawową metodą badawczą będzie ankieta przeprowadzona wśród europejskich operatorów fitness, na wybranych rynkach europejskich. Badanie zostanie również oparte na badaniach przeprowadzonych przez inne instytucje, takie jak 4Global. Będzie to miało na celu dostarczenie EuropeActive jak największej ilości rzetelnych informacji, umożliwiających zbadanie wpływu C19.

Dyrektor wykonawczy EuropeActive Andreas Paulsen powiedział: „Byliśmy na niezwykle obiecującym początku nowej dekady, 2020 roku, kiedy kryzys związany z COVID-19 uderzył w europejskie społeczeństwo i cały świat. COVID-19 stanowi wyzwanie dla naszego sektora egzystencjalnie i jesteśmy zobowiązani do krytycznego przemyślenia naszych struktur sektorowych, a także naszej roli, celu i zaangażowania w społeczeństwie europejskim. Świadomość korzyści płynących ze sprawności fizycznej dla społecznego i psychicznego samopoczucia obywateli jest silniejsza niż kiedykolwiek ”.

„Uświadomienie sobie tego stanowi ogromną szansę dla naszego sektora, być może największą w historii. Najważniejszym narzędziem do wykorzystania tego potencjału jest profesjonalizacja naszego sektora, poprzez wiedzę i umiejętności. Treść tej dogłębnej publikacji, opartej na danych, ma kluczowe znaczenie dla branży. Istotnym jest skuteczne zajęcie się mocnymi i słabymi stronami, szansami i zagrożeniami, które zostały spowodowane lub odkryte przez COVID-19, w naszym ekosystemie sektorowym ”– podsumował.

Projekt ten jest możliwy dzięki hojnemu wsparciu FIBO jako głównego sponsora oraz Virtuagym i BRP Systems / Sportsolution jako współsponsorów.

Polecamy także:

EuropeActive będzie wspierać krajowe i branżowe stowarzyszenia