Rozmowa z Bartoszem Groffikiem i Gabrielem Pawlakiem

Zapraszam do wysłuchania wypowiedzi przedstawicieli PZTP.

W rozmowie przeprowadzonej podczas FIWE 2017 w studio Branża Fitness TV, Bartosz Groffik, Prezes Polskiego Związku Trenerów Personalnych skomentował obecną sytuację na rynku trenerskim w Polsce oraz wskazał na niepokojące sygnały napływające z rynku. Gabriel Pawlak, Członek Zarządu PZTP poruszył kwestię charakterystyki trenera personalnego oraz określił mierzalność jakości wykonywanych usług.W rozmowie poruszona została także kwestia edukacji trenerów personalnych.

Dziękuję za rozmowę.

Magdalena Szmidt