Kluby fitness, które dopiero rozpoczęły długą drogę do odrabiania strat po czasie lockdownu, muszą zmierzyć się z kolejnymi problemami. Jak się okazuje, mimo zakazu działalności, jaki był nałożony na sektor fitness, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi upominają się o opłatę zaległych faktur. Ci, którzy nie zgłosili do ZAiKS prośby o zawieszenie umowy będą musieli płacić, i to nie mało. O zaległości upomina się nie tylko ZAiKS, ale także ZPAV i STOART.

Zapytaliśmy Rzeczniczkę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, skąd wynika obowiązek tej płatności i w jaki sposób przedsiębiorcy mogą wnioskować o obniżenie lub anulowanie naliczonych opłat:

“W grudniu 2020 roku rząd zmienił przepisy wprowadzone na początku pandemii. Przestało obowiązywać tymczasowe wstrzymanie opłat autorskich wprowadzone specustawą w marcu 2020 roku. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują muzykę w swojej działalności, powinni więc uregulować zaległe opłaty”. Anna Klimczak reprezentująca ZAiKS dodała, że to mało komfortowa sytuacja dla wszystkich: twórcy od miesięcy czekają na należne im tantiemy, a przedsiębiorcy dostali jednorazowo faktury za dłuższe okresy.

ZAiKS wystawił fakturom tym podmiotom, które nie zawiadomiły o zawieszeniu działalności

“Faktury obejmują tylko miesiące, w których muzyka mogła być odtwarzana. Faktur nie wystawiliśmy firmom, które zawiadomiły nas o zaprzestaniu prowadzenia działalności. Jesteśmy otwarci na indywidualne uzgodnienia warunków spłaty zobowiązań, np. rozłożenie płatności na raty. Dbając o twórców staramy się dbać o przedsiębiorców, którzy korzystają w swoich biznesach i lokalach z pracy autorek i autorów reprezentowanych przez ZAiKS”.

Propozycja dla przedsiębiorców

“Jeśli przedsiębiorca chce się ubiegać o obniżenie opłaty za odtwarzanie muzyki proporcjonalnie do spadku przychodów w wyniku epidemii, powinien wnioskować o to przed terminem zapłaty faktur za dany okres. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wydłużyliśmy do 31 lipca 2021 roku czas zapłaty dla należności za okres od kwietnia do grudnia 2020 roku. Wydłużyliśmy też o 30 dni termin zapłaty za faktury bieżące. We wszystkich kwestiach, które dotyczą opłat za odtwarzanie muzyki, prosimy o kontakt z właściwą dyrekcją okręgową ZAiKS-u”.