Drodzy czytelnicy, w sytuacjach takich jak ta, wielu właścicieli sieci, pojedynczych klubów fitness się jednoczy, podejmując wspólnie rozmaite działania. Nasz portal wspiera wszelkie inicjatywy, które służą rozwoju i wsparciu branży fitness w Polsce. Poniżej przekazujemy apel oraz link zgłoszeniowy zbierający uczestników zainteresowanych utworzeniem Polskiej Federacji Fitness.

Witam całą branżę fitness w tym najtrudniejszym dla Nas okresie. 
Piszę tego maila, jako osoba związana z branżą od lat, wspierająca w zarządzaniu zarówno obecnie, jak i w przeszłości wielu właścicieli klubów fitness w Polsce. Mówi się, że ciężkie czasy jednoczą – a takie właśnie czekają naszą branżę w najbliższych miesiącach.  Niniejszy mail adresuję do wszystkich przedstawicieli naszej branży, a w szczególności do właścicieli klubów fitness.
– zarówno sieciowych, jak i pojedynczych, studiów treningu personalnego oraz do osób wspierających zarządzanie w w/w obiektach.
Nadszedł moment, abyśmy podjęli jako branża, bardzo odpowiedzialną próbę połączenia sił, w celu złagodzenia skutków
nadchodzącego kryzysu. Wszelkie podejmowane działania negocjacyjne dot. rozmów z najemcami / właścicielami obiektów, instytucjami finansowymi [leasingi, kredyty], urzędami skarbowymi, które będą prowadzone w grupie bądź organizacji reprezentującej naszą branżę, będą miały o wiele większe szanse powodzenia oraz dalszego procedowania.
Największe sieci w naszej branży już wyraziły chęć kooperacji, tym samym chciałem zarekomendować podobne działanie dla wszystkich klubów w Polsce. Niezależnie czy jesteś właścicielem dużego klubu fitness, czy reprezentujesz studio treningów personalnych czy jakąkolwiek inną formę obiektu – należysz do branży. Jest to równoznaczne z tym, że w/w temat dot. również Ciebie. Epidemia Koronawirusa wystawia wiele branż –  w tym Naszą –  na jedną z najtrudniejszych prób.  Po wnikliwej obserwacji, możemy zauważyć, że większość branż posiada swojego rodzaju reprezentację w postaci Stowarzyszeń, Związków, Federacji, które starają się dbać o interesy całego danego sektora, którego dotyczą. Nawiązując do początku maila, chciałbym podjąć próbę stworzenia reprezentacji naszej branży spośród przedstawicieli….
Pierwszym zadaniem ew. POLSKIEJ FEDERACJI FITNESS w przypadku zebrania wystarczającej ilości chętnych, byłoby podjęcie rozmów z ustaloną reprezentacją poszczególnych sieci, operatorów czy regionów oraz stworzenie jednolitego systemu działań, jakie możemy podjąć w celu zminimalizowania skutków kryzysu. Jeśli przejdziemy ten test spójności, jako branża, uważam, że powołanie takiej organizacji na stałe powinno być wręcz formalnością. Nie musimy walczyć z kryzysem samodzielnie. Spróbujmy to zrobić wspólnie. Jeśli zainteresowanie będzie wystarczające, w najbliższym czasie, wykorzystując obecną sytuację, będziemy mogli zorganizować spotkanie, którego celem będzie określenie wstępnych założeń oraz utworzenie wew. reprezentacji dla w/w organizacji.
Wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę www.polskafederacjafitness.pl w celu zgłoszenia chęci do udziału w projekcie tworzenia POLSKIEJ FEDERACJI FINTESS. Formularz zgłoszenia (KLIKNIJ)
Z wyrazami szacunku,
Tomasz Napiórkowski
Polecamy także:

Zamknięcie klubów fitness – co robić?