photo: peshkov/Fotolia

Otwieram swój klub 

Na co zwrócić uwagę?

Otwarcie klubu fitness dla większości z nas kojarzy się z łatwą procedurą głównie ograniczającą się do podjęcia decyzji i przygotowaniem planu. Zanim przystąpimy do działania warto zapoznać się z tematami, z którymi na pewno będziemy musieli się zmierzyć w trakcie realizacji pomysłu.

BADANIE RYNKU

Kluby fitness znajdziemy dziś w każdej dzielnicy dużych miast, ale nie tylko, bo moda na aktywny tryb życia stała się powszechna dziś w każdej części świata. W związku z powyższym przed otwarciem własnego klubu, warto zrobić dokładne rozeznanie:

 • Jak działają takie miejsca w naszej okolicy?
 • Ile jest takich konkurencyjnych miejsc?
 • Do jakich odbiorców okoliczne kluby dedykują swoje miejsca?

Analiza rynku pod kątem konkurencji jest niezbędnym elementem planowania działalności. Pomaga to utworzyć przedmiot lub usługę, której na rynku zwyczajnie jeszcze nie ma lub jest w niewystarczającej ilości. Wystarczy jedynie, aby nowopowstające kluby zbadały odpowiednio lokalizację i stypizowały klientele tak, by dotrzeć do jak największego grona osób potencjalnie zainteresowanych. Warto w pierwszej kolejności utworzyć biznesplan.

TYP KLUBU

Na przestrzeni kilku lat sektor klubów fitness w Polsce ewoluował poszerzając swoją działalność poprzez wprowadzanie nowych produktów, typizując swoją działalność skierowaną na pozyskanie konkretnego klienta. Powyższe zaowocowało segmentacją rynku.

LOKAL                                                                                   

Jednym z istotnych kroków w organizowaniu działalności klubu fitness jest wybór odpowiedniego lokalu dostosowanego do typu klubu, który zamierzamy prowadzić. W tej materii pozostaje nam najem lub zakup lokalu własnościowego. W przypadku najmu lokalu użytkowego oraz zawierania umów zastosowanie ma Kodeks cywilny. Przy zawieraniu umów forma jest dowolna, jednak najbardziej typowym i sugerowanym sposobem będzie zawarcie jej w formie pisemnej, zwłaszcza że przy umowie najmu lokalu użytkowego powyżej roku ta forma jest obowiązkowa. Do takiej umowy wystarczy, aby przystąpiły dwie osoby wyrażające zgodę na zawarte w niej prawa i obowiązki oraz złożyły podpis i otrzymały swój egzemplarz.

Bezpieczniejszym rodzajem umowy będzie natomiast umowa najmu lokalu w formie pisemnej z datą pewną. Oznacza to, że umowę taką z datą pewną możemy uzyskać u notariusza, przy którym strony składają swoje podpisy i stają się już podpisami notarialnie poświadczonymi. Dzięki temu w razie zbycia nieruchomości nabywca nie będzie mógł wypowiedzieć umowy drugiej strony na czas oznaczony w umowie. Umowę najmu lokalu możemy również podpisać na czas oznaczony i nieoznaczony. Przy pierwszym rodzaju umowy najmu lokalu użytkowego maksymalny czas wynosi maksymalnie 30 lat, po tym terminie będzie traktowana jako umowa na czas nieoznaczony. Natomiast umowa na czas nieoznaczony obowiązuje zgodnie z ustaleniami stron, termin wypowiedzenia wynosi najpóźniej trzy tygodnie przed zamierzonym końcem umowy.

Poza doborem formy użytkowania z lokalu, pozostają wymogi wyodrębnienia w lokalu następujących pomieszczeń:

 • poczekalni dla osób korzystających z klubu fitness,
 • szatni, w której powinny znaleźć się sanitarne pomieszczenia wraz z szafkami do pomieszczenia odzieży, co więcej miejsce takie musi uwzględniać maksymalną ilość osób – nie może być mniejsze niż 0,5 m2/os),
 • natrysk: jeden dla dziesięciu osób oraz jedna umywalka dla dziesięciu osób i jeden ustęp,
 • miejsca, w którym będą odbywały się treningi i inne zajęcia fitness muszą mieć zamontowane klimatyzacje lub wentylację,
 • pomieszczenia sanitarnohigienicznego dla osób trenujących i pracowników klubu,
 • miejsca do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości oraz miejsca na pojemniki na odpady.

Ponadto sprzęt w klubie powinien zostać tak rozmieszczony, aby zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo oraz komfort potencjalnych klubowiczów.

W przypadku wybrania modelu klubu premium mając miejsca, w których można skorzystać z usług masażysty lub łaźni parowych należy:

 • zamontować wentylację mechaniczną, nawiewno-wywiewną, podciśnieniową,
 • zapewnić ochraniacze na stopy,
 • zamontować umywalkę, miejsce na ręczniki oraz miejsce na mydło.

Do pomieszczenia, w którym znajduje się solarium:

 • wysokość jego musi osiągać minimum 2 metry,
 • należy wyposażyć miejsce w ręczniki jednorazowego użytku oraz środki dezynfekujące,
 • umieścić szafkę lub wieszak na odzież,
 • kabiny muszą być wyposażone w nawiewy,
 • należy umieścić informację o każdorazowej dezynfekcji łóżka lub kabiny.

WYPOSAŻENIE

Klub fitness to nie tylko dobrze dobrana lokalizacja z dogodnym lokalem, ale także sprzęt. Sprzęt sportowy wysoko pozycjonuje się wśród czynników decydujących o wyborze klubu fitness, dlatego warto w niego zainwestować. Zanim jednak do tego dojdzie, przeanalizowanie firm oferujących zakup będzie należało do pierwszej czynności, bowiem wszelkie urządzenia i maszyny ulegają wielu usterkom, które niezależnie od tego czy zostaną w jakimś stopniu uszkodzone muszą być serwisowane.

Profesjonalny serwis wiąże się z dobrej jakości sprzętem najczęściej sprawdzonych i renomowanych marek. Ponadto z reguły takie firmy posiadają w swojej gwarancji usługi pozwalające oszczędzić nam koszty i w ramach niej zregenerować nam maszyny. Niekiedy współpraca układa się intratnie, a nasz dystrybutor zostaje partnerem, dzięki czemu dochodzą kolejne profity płynące z korzystania z urządzeń. Mimo wszystko sprawdzenie zakresu gwarancji, usług świadczonych oraz wszelkich umów związanych z maszynami powinno pozostać nienagannie sprawdzone, tak aby udało się uniknąć niepotrzebnych kłopotów. Ponadto pod kątem zakresu finansowania takiego sprzętu pozostaje wiele alternatyw, jak na przykład leasing na urządzenia, kredyty a nawet dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

PERSONEL

Siła klubu fitness tkwi m.in. w personelu. Pogoda ducha, zainteresowanie potencjalnymi klubowiczami, motywujące nastawienie oraz uśmiech to podstawowe rzeczy, dla których ludzie wybierają dane miejsce. W kwestii kompetencji pracowników, tak jak właścicielem może być każdy, czyli stanowisko nie jest obarczone obowiązkiem posiadana określonych wymogów. Tak personel, który zostanie wyznaczony do prowadzenia zajęć z klientami zobowiązany jest do posiadania wykształcenia adekwatnego do wykonywanych zajęć.

Zatrudnianie pracowników wiąże się także z regulacją prawną w zakresie samej formy zatrudnienia. Odpowiednia umowa to taka, która będzie satysfakcjonowała obie strony. Najkorzystniejszą z punktu widzenia prawa dla pracownika jest umowa o pracę, z racji przywilejów wynikających z przepisów Kodeksu pracy, z których pracownik może skorzystać. Jednak i dla pracodawcy jest to w pełni bezpieczna i komfortowa, lecz nie najtańsza forma zatrudnienia, bowiem pracodawca jest zobowiązany do opłacania wszystkich składek na ubezpieczenia społeczne za swojego pracownika. Ponadto przywileje, jakie przysługują wtedy pracownikom związane są z prawem do płatnego urlopu okresu wypowiedzenia, dochodzenia swoich praw w sądzie pracy. Umowa ta jest najbardziej wiążącą formą zatrudnienia. Jednak pomiędzy nimi istnieją jeszcze przejściowe formy takie jak: umowa na czas wykonania określonej pracy, umowa na okres próbny, umowa o pracę na czas określony czy umowa na zastępstwo.

Alternatywą dla umowy o pracę może okazać się  umowa zlecenie lub o dzieło. Jest to o tyle korzystniejsza forma zatrudnienia dla pracodawcy, że nie musi on stosować przywilejów Kodeksu pracy. Ponadto w przypadku umowy o dzieło nie ma obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych. Stosunek nie jest już tak bardzo wiążący, a takie umowy cywilnoprawne dają większą swobodę kształtowania stosunku prawnego pomijając przy tym gwarancję oraz przywileje jakie niesie ze sobą Kodeks pracy.

FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Najprostsza, a zarazem najbardziej nam znana forma prowadzenia klubu to jednoosobowa działalność gospodarcza, w której osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą ponosi odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania swojej działalności. Zaletą takiej formy jest z pewnością łatwość założenia. Po stworzeniu firmy należy udać się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i wypełnić wniosek lub zrobić to drogą elektroniczną.

We wniosku takim uzupełniamy dane dotyczące przede wszystkim: dane swoje oraz klubu w tym jego nazwę jak i adres wraz z przedstawieniem tytułu prawnego do tytułu korzystania z lokalu, przedmiot działalności, formę opodatkowania oraz datę rozpoczęcia. We wniosku należy również uzupełnić dane dotyczące klasyfikacji działalności tzw. PKD. Numer PKD określających działalność klubów fitness oraz obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wynosi 93.13.Z. . Następnie pozostaje rejestracja w Urzędzie Skarbowym jako płatnika oraz zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do ostatnich czynności pozostaje założenie rachunku bankowego oraz dobór księgowej (stacjonarna lub zewnętrza).

 

 

Wiktoria Jasionprawnik, Grupa CHWP – Kancelaria Chałas i Wspólnicy