źródło: materiały prasowe

EuropeActive, organizacja która reprezentuje cały europejski sektor fitness w takich instytucjach jak UE, OECD czy  WHO przedstawiła plan działań na najbliższy czas.

W wyniku konsultacji z głównymi zainteresowanymi stronami z sektora fitness i aktywności fizycznej EuropeActive nakreśliła swoje priorytety i odpowiadający im program prac na lata 2020–2021. W dokumencie strategicznym , opublikowanym po raz pierwszy wiosną, określono, w jaki sposób stowarzyszenie będzie udzielać informacji i pomocy, aby branża fitness mogła skutecznie działać w związku z COVID-19. Wyznaczono cztery główne obszary działania: zdrowie, cyfryzację, społeczność oraz standardy.

Zdrowie

Flagowe wydarzenie EuropeActive, European Health & Fitness Forum (EHFF) zaplanowano na 30 września 2020r. W związku z obecną sytuacją wydarzenie odbędzie się w modelu hybrydowym- online oraz stacjonarnie. Podczas Forum, EuropeActive ujawni swoją nową wizję i misję. Przedstawi również manifest branżowy dotyczący zdrowia, technologii cyfrowych, standardów i społeczności, który zostanie podpisany przez przedstawicieli sektora.

EuropeActive jest również w trakcie aktualizacji swojego obecnego Centrum Wiedzy na platformę THINK Active, chcąc stać się głównym europejskim centrum badawczym dla sektora fitness i aktywności fizycznej.

Technologia Cyfrowa

W tym obszarze EuropeActive ma na celu gromadzenie wiarygodnych danych, w sposób ciągły, aby móc doskonalić i wyjaśniać decyzje biznesowe oraz wdrażać nowe praktyki w klubach.

Społeczność

Inicjatywy ESG (zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne) w sektorze fitness odgrywają kluczową rolę w pokazywaniu światu, w jaki sposób indywidualne samopoczucie fizyczne i psychiczne prowadzi do budowania silnego społeczeństwa. W rozdziale poświęconym ESG w książce Horizon 2030, który zostanie zaprezentowany na EHFF 30 września, EuropeActive ma na celu zwiększenie również świadomości na temat wielu inicjatyw branży fitness w zakresie ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i odpowiedzialności.

Inną kluczową datą w kalendarzu jest Europejski Tydzień Sportu , inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia poprzez różnorodne wydarzenia w Europie i poza nią. EuropeActive wspiera te inicjatywę, finansowanym przez UE, programem National Fitness Days for Europe.

Normy

EuropeActive stworzył  internetowy program edukacyjny, który obejmuje najlepsze praktyki, aby pomóc właścicielom klubów fitness i kadrze zarządzającej w procedurach ponownego otwarcia i prowadzenia klubów z uwzględnieniem ograniczeń związanych z pandemią Covid-19. Poza tym, we wrześniu zostanie wydany specjalny pakiet e-learningowy dla menedżerów klubów fitness. Program jest oparty na nowych europejskich normach CEN dotyczących obiektów fitness (EN17229: 2019). Ma stać się punktem odniesienia dla wszystkich klubów fitness w celu poprawy działalności i zaufania wśród klubowiczów.

Najbliższym wydarzeniem będzie 9. spotkanie okrągłego stołu EFAF (Europejskie Forum Stowarzyszenia Fitness). Koncepcji stanowiącej platformę do wymiany informacji oraz koordynowania działań i komunikatów dla branży fitness. Termin 8 września br.

 

Polecamy także:

Współpraca EuropeActive, mająca na celu wsparcie sektora fitness w Europie