Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki Fitness Club S4 sp. z o.o. sp. k.

4 kwietnia br. Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”) poinformował, że pomiędzy Spółką, a spółką Fitness Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (,,Fitness Management”), spółką zależną od Emitenta, została zawarta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa spółki Fitness Club S4 sp. z o.o. sp. k. (,,Umowa”). Komunikat nawiązuje do treści raportu bieżącego nr 41/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 r.

W dniu 22 sierpnia 2017 r. spółka Fit Invest, będącą spółką zależną Benefit Systems oraz spółka Fitness Club S4 podpisały przedwstępną umowę, dotyczącą zakupu klubów fitness sieci S4. Przedmiotem umowy było 12  klubów Fitness Club S4 prowadzonych na terenie Warszawy, a także po jednym klubie w Białymstoku, Gdyni oraz Toruniu. Wszystkie położone w atrakcyjnych dla użytkowników lokalizacjach. Jak wynika z raportu RB 41/2017 opublikowanego przez Benefit Systems, dnia 22 sierpnia 2017 r. nastąpiło rozwiązanie umowy inwestycyjnej z dnia 22.06.2016 r. oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki Fitness Club S4. Na podstawie niniejszej umowy Spółka Fitness Club S4 oraz Fit Invest zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki w postaci sieci klubów fitness, w skład której wchodzi 15 klubów fitness znajdujących się w większości w Warszawie.

– Fitness Management została wskazana jako podmiot uprawniony do zawarcia Umowy przez spółkę Fit Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Fit Invest”), będącą spółką dominującą wobec Fitness Management oraz stroną przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki z dnia 22 sierpnia 2017 r. Na podstawie Umowy, Fitness Management nabyła od Spółki należące do niej przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzi sieć składająca się z 14 klubów fitness znajdujących się głównie w Warszawie („Przedsiębiorstwo”) za cenę w wysokości 22.239.172,11 zł. Kwota ceny może uleć obniżeniu na zasadach ustalonych w Umowie. – czytamy w komunikacie wydanym 4 kwietnia br. przez Centrum Prasowe Benefit Systems.

Z uwagi na wartość obrotów zrealizowanych przez Przedsiębiorstwo w dwóch poprzednich latach obrotowych (w roku 2016 i 2017) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiar koncentracji z udziałem Spółki i Fitness Management, a dotyczący nabycia Przedsiębiorstwa, nie podlega zgłoszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

o Benefit Systems

Benefit Systems S.A. działa na polskim rynku od 2001 roku, a od 2011 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Karta MultiSport – najważniejszy produkt spółki został zaprezentowany w 2004 roku. Karty sportowe zapewniają dostęp do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 650 miastach na terenie całego kraju. Spółka w ramach dbania o rozwój oferty oraz podnoszenie jakości usług na rynku fitness realizuje szereg działań wspierających Klientów, Partnerów i Użytkowników kart. W ostatnich kilku latach przez Benefit Systems przepłynęło od firm zamawiających karty MultiSport – do Partnerów – właścicieli obiektów sportowych – prawie 2 mld zł. Program MultiSport jest rozwijany z powodzeniem przez Spółkę również w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii, gdzie systematycznie rośnie liczba korzystających z kart sportowych. W tym roku działalność rozpoczęła też spółka zależna w Chorwacji.

Źródło: Centrum Prasowe Benefit