Benefit Systems wzmacnia Zarząd i stawia na operacje zagraniczne

W związku z planami dynamicznego rozwoju na rynkach zagranicznych, Adam Kędzierski został powołany na stanowisko Prezesa Benefit Systems International, spółki zależnej od Benefit Systems, tym samym rezygnując z pracy w zarządzie Benefit Systems SA. Jednocześnie skład Zarządu Benefit Systems SA uzupełniły trzy osoby: Emilia Rogalewicz odpowiedzialna za sprzedaż i relacje z Klientami i Partnerami, Grzegorz Haftarczyk, który będzie nadzorował operacje zagraniczne i Segment Fitness, oraz Adam Radzki, kierujący Działem Analiz i Biurem Zarządzania Projektami.

Rozszerzenie Zarządu Benefit Systems o nowe osoby powinno pomóc w efektywnym zarządzaniu różnymi obszarami szybko rosnącej Spółki. Wszystkie trzy nowe osoby wchodzą do Zarządu z awansu wewnętrznego. Emilia Rogalewicz jest w firmie od 10 lat, a Adam Radzki od 9 lat i w dużej mierze tworzyli jej sukces. Z kolei Grzegorz Haftarczyk budował pozycję firmy zagranicą od 2014 roku. Oprócz wymienionych osób, w Zarządzie pozostaną Izabela Walczewska-Schneyder, pełniąca funkcję CFO oraz Arkadiusz Hanszke, nadzorujący IT i inne funkcje wspierające.

– Benefit Systems stał się dużą firmą, wymagającą znacznego poziomu elastyczności i sprawności zarządczej. Powiększony Zarząd będzie mógł lepiej realizować wymagającą strategię wzrostu firmy zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych – powiedziała Izabela Walczewska-Schneyder.

Adam Kędzierski, który skupi się teraz na ekspansji zagranicznej, od marca 2009 roku budował biznes kart sportowych w Benefit Systems, zwiększając liczbę sprzedanych kart MultiSport w Polsce z 150 tys. do 803 tys. (na koniec pierwszego półrocza 2017). Był też osobą, która w 2011 roku uruchomiła działalność firmy na pierwszym rynku zagranicznym – w Czechach. Następnie sprawdzony w Polsce model biznesowy Spółka z sukcesem wprowadziła na kolejnych dwóch rynkach – na Słowacji i w Bułgarii. Aktualnie firma jest skupiona na procesie skalowania sprzedaży i polepszaniu oferty produktowej – na koniec pierwszego półrocza BS sprzedał zagranicą ponad 95 tys. kart sportowych. Zadaniem Adama Kędzierskiego, oprócz dalszych wzrostów w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii będzie teraz wejście firmy na inne, nowe rynki.

 – Naszą długoterminową ambicją jest by operacje zagraniczne Benefit Systems stanowiły istotną część przychodu i zysku Grupy Benefit Systems – powiedział Adam Kędzierski. – Chcielibyśmy nie tylko rosnąć organicznie na trzech dotychczasowych rynkach zagranicznych, ale również sukcesywnie uruchamiać nowe kraje.

– To w dużej mierze Adam Kędzierski doprowadził do tego, że z kart MultiSport mogą korzystać setki tysięcy Polaków. Teraz czas by wykorzystać jego kompetencje, doświadczenie i przedsiębiorczość w rozwoju rynków zagranicznych – powiedział James Van Bergh, Przewodniczący Rady Nadzorczej Benefit Systems SA. – Jestem optymistą co do dalszego rozwoju Spółki zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Grzegorz Haftarczyk – dołączył do Grupy Benefit Systems we wrześniu 2014 roku i był odpowiedzialny za rozwój firmy na rynkach międzynarodowych. Jako Prezes Benefit Systems International wprowadził spółkę na bardzo perspektywiczne rynki Słowacji i Bułgarii, a także umocnił obecność firmy na rynku czeskim. W tym czasie liczba sprzedanych zagranicą kart MultiSport wzrosła z 14 tys. do prawie 100 tys. Przed przyjściem do Grupy BS Grzegorz Haftarczyk przez 9 lat był wiceprezesem zarządu Polskapresse, posiadającej kilkanaście dzienników lokalnych, szereg serwisów internetowych i drukarnie. Zanim trafił do zarządu tej firmy, był dyrektorem generalnym jej oddziału w Krakowie, pracował też w oddziale w Gdańsku. Przez dwa lata (2002-2004) był Prezesem Zarządu Parkiet Media. W 1996 roku zdobył dyplom magistra na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2013 roku ukończył program Executive Doctoral Bussines Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.

Adam Kędzierski – pełnił funkcję członka Zarządu w Benefit Systems SA od 1 marca 2013 r. Do tej pory był odpowiedzialny za segmenty Kart Sportowych, Zagranica oraz Dział Relacji z Klientami i Partnerami. Do maja 2015 roku był członkiem Rady Nadzorczej MyBenefit Sp. z o.o. (od 2013 r.). Wcześniej, jako Dyrektor Działu Handlowego w Benefit Systems odpowiadał za politykę handlową Spółki, w tym za opracowywanie strategii i planów sprzedaży, a także ich realizację. W latach 2007-2009 pracował w firmie Warsaw Study Centre Sp. z o.o. jako Dyrektor Sprzedaży i Dyrektor Zarządzający. Odpowiadał za segment sprzedaży najpierw B2B, później także B2C. Realizował projekty z zakresu szkoleń, konsultingu i doradztwa w firmie Instytut Laudator Sp. z o.o. Swoją karierę rozpoczynał w ALPHA PRO Sp. z o.o., gdzie przez 3 lata lat pełnił funkcję trenera, kierownika zespołu oraz koordynatora projektów sprzedażowych i szkoleniowych. W tym czasie był także współtwórcą i redaktorem naczelnym miesięcznika „Samorząd Europejski”. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji, Stosunki Międzynarodowe – europeistyka, Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego), jak również programu MBA realizowanego przez Szkołę Główną Handlową oraz University of Minnesota. Posiada dyplomy ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zasobami Pracy oraz Audytu, Kontroli Finansowej i Rachunkowości. Absolwent Szkoły Trenerów Matrik oraz Szkoły Negocjacji.

Adam Radzki – kariera Adama Radzkiego to dobry przykład awansu wewnętrznego. Niemal od początku pracy zawodowej jest związany z Benefit Systems SA. Zaczynał w 2007 roku w Instytucie Gallupa jako młodszy badacz rynku, ale już po roku jako Analityk dołączył do Grupy Benefit Systems. Od 2005 do 2010 roku był Starszym Kierownikiem ds. Analiz, potem Wicedyrektorem ds. Analiz a następnie Dyrektorem ds. Rozwoju. Odpowiada za wszelkie analizy rynkowe oraz projekty specjalne prowadzone w Grupie Benefit Systems. Jest absolwentem Socjologii na warszawskiej SGGW. Ukończył także studia podyplomowe na SGH w dziedzinie Business Intelligence, oraz studia menedżerskie. Kształcił się też w Strategic Leadership Academy prowadzonej przez ICAN Institute. Absolwent programów rozwojowych realizowanych przez IMD (Szwajcaria).

Emilia Rogalewicz –
zanim w 2007 trafiła do Benefit Systems, przez 2 lata pracowała w firmie ubezpieczeniowej. Od początku pracy w BS uczestniczyła w budowie sieci partnerskiej akceptacji kart MultiSport oraz ich sprzedaży. Od roku 2009 pracowała na stanowiskach menedżerskich, odpowiadając, m.in. za koordynowanie pracy zespołu handlowego oraz tworząc struktury sprzedaży w całej Polsce. Od roku 2013 jako Dyrektor Działu Handlowego odpowiadała za strategię sprzedaży Benefit Systems oraz realizację celów sprzedaży. Od roku 2016 po połączeniu struktur obsługi klienta i sprzedaży zarządza ponad 200-osobowym zespołem. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Posiada dyplomy ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Zespołami Sprzedaży oraz Psychologii Biznesu dla Managerów na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest również Absolwentką Szkoły Trenerów Matrik, Szkoły Negocjacji oraz programu Strategic Leadership Academy w ICAN Instytut. Absolwentka programów rozwojowych realizowanych przez INSEAD (Francja) oraz IMD (Szwajcaria).

Źródło: informacja prasowa