źródło: informacja prasowa

Pod koniec czerwca zaszły zmiany w strukturach Oddziału Fitness, w skład którego wchodzą sieci należące do Benefit Systems: Fabryka Formy z 24 klubami, Fitness Academy (21 klubów), My Fitness Place (17 klubów), S4 (13 klubów) i Zdrofit (63 lokalizacje).

Na czele Oddziału Fitness stanął dyrektor zarządzający Tomasz Groń. Od 2015 roku związany z Benefit Systems SA, gdzie pracował jako wicedyrektor ds. handlowych. Wcześniej przez niemal 7 lat w Netii zarządzał między innymi ponad 200-osobowym zespołem i był odpowiedzialny na strategię, rozwój struktury i wdrażanie nowych produktów w dziale sprzedaży.

Za zarządzanie poszczególnymi sieciami należącymi do Oddziału Fitness odpowiadają dyrektorzy operacyjni. W Fitness Academy – bez zmian – pozostaje na tym stanowisku Małgorzata Burdziełowska. Podobnie w Fabryce Formy – zarządzanie siecią na stanowisku dyrektora operacyjnego kontynuuje Bartosz Dąbrowski.

Zmiany zaszły natomiast w sieciach My Fitness Places, gdzie kierownictwo przejął Maciej Krajewski, w S4, dyrektorem operacyjnym została Paulina Mazurczak, a na czele Zdrofitu stanął Michał Lachowicz.

Każdy z dyrektorów operacyjnych posiada doświadczenie w zarządzaniu klubami i sieciami fitness oraz w otwieraniu nowych lokalizacji.

Polecamy także:

Duże zmiany w strukturach Calypso Fitness